mandag den 16. januar 2017

Moderen og barnet

Elisa Kragerups spillevende opsætning af Sofokles’ Ødipus og Antigone, Skuespilhuset d. 10. januar 2017

Roligt og stille begynder det: En moder med sit lille barn i favnen, smilende, kyssende pande og fødder, vuggende barnet i søvn. Men så går det galt: Barnet begynder at græde, først roligt og kært, så voldsomt, hysterisk, og moderen flygter i synlig skræk og rædsel og efterlader barnet. Så enkelt formår instruktøren Elisa Kragerup uden replikker at lægge op til Sofokles’ 2500 år gamle tragedietrilogi, Ødipus, De syv mod Theben og Antigone (den midterste af de tre er strøget og her gjort til et kort mellemspil), så alle sanser straks er vakt. Kender man myterne bag tragedien, ved man, at kun så frygtelig en spådom, som den, Ødipus’ forældre får – at sønnen skal dræbe sin far og ægte sin mor – vil kunne få en mor til i så synlig rædsel at efterlade sit barn, og kender man ikke myterne, er nysgerrigheden des større. Spændingen er i begge tilfælde intakt.
                      De atheniensiske borgere, der så tragedierne ved deres urpremiere ved tragediekonkurrencen i anledning af den panathenæiske fest i marts, kendte myterne, men også de var grebet af spænding og rystet over tragediernes udfald, for konflikten mellem generationer rækker ud over tid og sted og griber enhver, der kender til familiens glæder og problemer. Endvidere var disse familiedramaer for det antikke Athens borgere et billede på sammenstødet mellem individ og samfund. Ikke kun fordi handlingen udspiller sig blandt samfundets højest stillede, kongefamilien, men også fordi Athen i det femte århundrede før vor tidsregning havde indført en i samtiden opsigtsvækkende og epokegørende styreform, demokratiet, og tragedierne skabte et frirum, hvor forholdet mellem den enkelte borger og statens styre kunne diskuteres. Det er ikke kun en konge, der i Ødipus vil hjælpe din by, det er en fremmed og hans usikre position, det handler om, og i Antigone er det ikke kun en niece, der sætter sig op mod sin onkel, det er en ung kvinde, der går imod sin konge. (I sig selv er det provokerende, at Antigone er en kvinde, for i det atheniensiske demokrati havde kvinder naturligvis ingen rettigheder.)
                      At disse tragedier i sidste instans handler lige så meget om statens ve og vel som familiens, understreges af, at det er et ensemblespil, Kragerup præsenterer for os; alle skuespillerne er til stede på scenen hele tiden, og de træder kun ud af mængden på skift for at agere som tragediernes karakterer. Selvom koret (der var en væsentlig del af antikkens drama, og som netop repræsenterede folket eller en gruppe af borgere i staten) og korsangene her er skrevet ud, så er gruppen over for den enkelte hele tiden smukt belyst, og når en karakter dør, glider den pågældende skuespiller naturligt og diskret blot tilbage i mængden af kommenterende og medspillende skuespillere. Stemningsskabende sange og diskret underlægningsmusik ved Tore Nissen er der også blevet plads til. Alt dette kan virke forvirrende eller provokerende for den naturalistisk tænkende teatergænger, men det er ingen af delene, fordi teksten, det talte ord, står frisk og funklende ny i Niels Brunses gendigtning (behersker den mand da alle sprog?!), og fordi skuespillerne giver deres replikker tyngde ved hverken at mumle eller forhaste sig. Denne forening af karaktertegning ved trofast at forholde sig til teksten og meget kropsligt, nytænkende og overraskende spil er frugtbar, så man aldrig keder sig og både oplyses, forundres og underholdes.
                      Selvom Maja Ravns scenografi har døre og ikke er helt så klaustrofobisk lukket, som Steffen Aarfings gummicelle til Romeo og Julie i forrige sæson, bidrager den dog til fornemmelsen spænding, og som ingen af karaktererne kan undslippe deres skæbne, slipper de aldrig helt ud af dette rum, selvom de forsøger. Her er ingen søjler eller andet, der peger tilbage på antikkens ”edle Einfalt und stille Größe”, alt ser bare gammelt ud: Et slidt og udtjent forsamlingshus eller en ditto biografsal med stabelbare stole i lange rækker, en rude bagest til filmforeviseren og lag på lag af afskallede og falmede gamle tapeter på væggene. Selv kostumerne er gamle, for ganske vist er farverne strålende - gyldne, grønne, petroleumsblå - men snittet er hentet fra 1970’erne. Det virker som en tidslomme, men det giver kun publikum følelsen af, at tragedierne er dømt til for evigt at gentage sig selv, fordi mennesket aldrig bliver klogere, og hypnotisk drages vi af den undergang, Ødipus og hans datter – og resten af den forbandede slægt – går i møde.
                      Skuespillet er spillevende, til tider grænseoverskridende levende, når døde rejser sig, voksne mennesker vræler hysterisk som små børn, når der meget synligt tungekysses eller kastes rundt med stolene, men det har sin begrundelse. I programnoterne fortælles det blandt andet, at skuespillernes egne grænser ofte blev overskredet under prøverne, det giver blot på sær vis mening og virker ægte, for kan man reagere andet end kejtet og akavet, når livet rammer en så voldsomt, som når man opdager, at man er far til sine egne søskende, eller det er forbundet med dødsstraf at begrave sin egen bror? Det synligste bevis på dette er den usikre, nervøse latter der indimellem rammer publikum, men nogen forløsning indeholder den ikke. Den eneste forløsning findes i modet hos skuespillerne til at gå planken ud og overskride deres egne såvel som publikums grænser for, hvad der er forventelig opførsel, for den er vi i spørgsmålene om incest og civil ulydighed allerede langt ude over: Tammi Øst er eminent som Iokaste, både pigeligt nyforelsket og moderligt omsorgsfuld, og hendes erkendelse af tingenes rette sammenhæng kommer i små dryp, så det på én gang er forventet og river tæppet væk under en, da hun i en mikrofon selv viderebringer nyheden om sit eget selvmord. Peter Christoffersen er alfaderligt barsk og omsorgsfuld, men også ungdommeligt ivrig, og han falder symbolsk over sine egne fødder. (Ødipus betyder ’svullenfod’, hvilket henviser til, at han som spæd fik begge fødder gennemboret og blev sat ud.) Han har ikke den erfaring og ro, som Karen-Lise Mynsters Kreon udstråler, og dog bliver hun skræmt af sin svoger/nevø, og dog bliver hendes viljestyrke og autoritet til overmod, da magten tilfalder hende. Peter Plaugborg og Mads Rømer Brolin-Tani udstråler som brødrene Polyneikes og Eteokles en paradoksal muskelstyrke og ungdommelig usikkerhed, så hvad kan de andet end vende denne mod hinanden, kæmpe og dræbe hinanden? Navnlig Plaugborg imponerer ved at gengive skammen og forhånelsen som ubegravet lig ved i kramper og nervøse trækninger at vride sig på gulvet; det er dybt, dybt gribende, da Mynster forsøger at gøre sin ugerning god igen ved at berolige ham, men ikke er i stand til at holde på muskelbundtet Plaugborg. Lila Nobel glimrer kortvarigt som vagten, der frygter at overbringe buddet om en ulykke, fordi hun ved, denne vil falde tilbage på hende selv. Maria Rossing er stille og tragisk; hun har givet op på forhånd, fordi hun ved, hun kæmper mod overmagten. Det ser man under hele mellemspillet mellem de to brødre, hvor hun i baggrunden bærer rundt på sin (skæbne)blinde far og dermed på sin slægts forbandelse. Marie Dalsgaards Tiresias er rolig i sin viden om, hvad der vil ske, men hun er ikke levende, og i sin fodlange, sart rosenrøde kjole vandrer hun som en søjle, en karyatide, rundt i baggrunden og betragter uden nogensinde at glide ind i fællesskabet. Sicilia Gadborg som Ismene og Simon Bennebjerg som Haimon er mere anonyme, hun, fordi karakteren underbelyses, han, fordi han ikke helt tør tage replikkerne i sin mund og stå ved dem, mens Rasmus Fruergaard må slå sig til tåls med at være korløs korfører.

                      Ingen kunne dog være på scenen uden de andre, og publikum må erkende, at det fællesskab, der i familien eller staten drager omsorg for hinanden, også rummer kimen til splittelse, had og misforståelser. Kragerup har skubbet sit elleve mand store ensemble derud, hvor det ikke kan bunde, og hvor publikum forestiller sig, at det aldrig selv skal komme, og alligevel kommer det hele af det mest fredelige, idylliske billede af alle: Moderen med barnet. Det er et virkeligt skarpt blik for det femte århundredes atheniensiske tragedie i år 2017, og opsætningen vil med lethed kunne leve mange sæsoner endnu.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar